Instytut Humanistyczny kontynuuje międzynarodowe zajęcia telekonferencyjne

W minionych dniach odbyły się kolejne zajęcia w ramach partnerstwa Global Partners in Education, oraz po raz pierwszy w historii naszej uczelni, zajęcia telekonferencyjne z języka niemieckiego, przeprowadzone we współpracy z wykładowcami i studentami Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze. Wkrótce będą realizowane kolejne zaplanowane jeszcze przed kwarantanną międzynarodowe projekty online, w tym Global Issues Conference 5. 

Wszyscy wykładowcy oraz studenci, zarówno w USA jak Europie, ze względu na globalny charakter kwarantanny spowodowanej  pandemią COVID-19, pracowali zdalnie ze swoich domów i kwater. Nieco odmienne niż zwykle warunki pracy bardzo pozytywnie wpłynęły na jakość realizowanych przedsięwzięć, wszyscy uczestnicy byli  zmobilizowani i jeszcze bardziej niż zwykle chętni do wzajemnej komunikacji. 

Cieszymy się szczególnie, że po raz pierwszy zrealizowane zostały zdalne zajęcia telekonferencyjne z języka niemieckiego, w których udział wzięli studenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy oraz międzynarodowej komunikacji językowej. Realizacja spotkania była możliwa dzięki aktywnej współpracy wykładowców mgr Małgorzaty Niżnik z dr Lailą Niedre z Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze. Liczymy na dynamiczny rozwój współpracy z nowymi partnerami z nadbałtyckiej stolicy. Łotewska Akademia Kultury to uczelnia artystyczna, działająca od 1990 roku. Studenci akademii kształcą się na takich kierunkach jak sztuka (komunikacja międzykulturowa, studia o sztuce i kulturze, socjologia i zarządzanie kulturą, aktorstwo, reżyseria), taniec współczesny, sztuki audiowizualne i branże kreatywne. 

Polegając na naszym wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu zajęć telekonferencyjnych wszystkie połączenia zrealizowane były na platformie konferencyjnej Zoom.us, która umożliwia także nagrywanie spotkań. 

 #zostanwdomu #uczsie #pomagajmysobie #studiakrosno