Międzynarodowa etykieta językowa – studenci KPU dołączają do rosyjskojęzycznego interaktywnego projektu dydaktycznego

Studenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy naszej Uczelni podjęli rozmowy o współpracy z kołem naukowym „Wonderful World” z Uralskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego z Jekaterynburga w sprawie rozwoju interaktywnego projektu dydaktycznego pt. Speech Etiquette.

Współpraca rozpocznie się od lokalizacji na język polski interaktywnej publikacji rosyjskich studentów.