Bezpieczeństwo cyfrowe w obliczu zagrożenia [WSKAZÓWKI]

W związku z brutalnym militarnym atakiem putinowskiej Rosji na Ukrainę w dniu 24.02.2022 roku, zwracamy Państwa szczególną uwagę na zasady zachowania ostrożności i rozwagi w komunikacji cyfrowej i przekazywaniu informacji.

W Polsce obowiązuje 3 stopień alarmowy CHARLIE-CRP. To oznacza, że tak zwana infrastruktura krytyczna powinna być ściślej niż zwykle monitorowana pod kątem zagrożeń.

Polska, jako kraj wspierający niepodległość Ukrainy, również może być narażona na częstsze i bardziej intensywne niż dotąd cyberataki, a także szeroko zakrojone akcje manipulacyjne i dezinformacyjne prowadzone ze strony rosyjskiej.

Oto kilka podstawowych zasad komunikowania w Internecie i sieciach społecznościowych w sytuacji zagrożenia:

  1. Wybierać rzetelne i sprawdzone źródła informacji.
  2. Dawkować pozyskiwanie nowych informacji.
  3. W miarę możliwości ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych.
  4. Nie udostępniać zdjęć i filmów przemieszczających się w naszym otoczeniu kolumn czy grup wojskowych (w tym wojsk sojuszniczych) lub innych służb związanych z bezpieczeństwem państwa.
  5. W razie awarii lub zagrożenia systemów komunikacji ustalić z bliskimi alternatywne metody kontaktu.
  6. Wszystkie podejrzane sytuacje związane z bezpieczeństwem cyfrowym zgłaszać właściwym służbom.