Instrukcja USOSweb

Do czego służy studentom serwis USOSweb? 

Każdy student ma obowiązek uczestniczyć w organizowanych, w Zakładzie danego Instytutu, zapisach na specjalności, przedmioty do wyboru, seminaria i lektoraty za pośrednictwem serwisu USOSweb. Do obowiązku każdego studenta należy śledzenie informacji, zwłaszcza dotyczących terminów i zasad rejestracji na zajęcia.
 
Dzięki serwisowi każdy student może również: 
 
 • sprawdzić zajęcia, na jakie został zapisany w danym semestrze oraz nazwiska i tytuły osób prowadzących 
 • sprawdzić otrzymane przez siebie oceny i zaliczenia 
 • uzyskać informacje na temat prowadzonych przez Uczelnię przedmiotów 
 • uzyskać inne informacje dotyczące toku studiów, np. które przedmioty są konieczne do zaliczenia odpowiedniego etapu programu studiów czy jaka jest wymagana ilość punktów ECTS 
 • uzyskać informacje na temat ewentualnych należności finansowych wobec Uczelni, numerze konta bankowego, na które trzeba dokonać wpłaty
 • sprawdzić stan uzyskanych stypendiów 

 


Jak korzystać z USOSweba?

1. Dostęp ogólny do platformy znajdziemy pod adresem internetowym – usos.kpu.krosno.pl.

2. Aby uzyskać szczegółowe informacje, trzeba się do platformy zalogować. Możemy to zrobić, klikając w prawym górnym rogu przycisk „zaloguj się”.

3. Po kliknięciu wyskoczy nam formularz logowania.

4. Loginem na platformie jest prywatny mail podany podczas rejestracji na studia w systemie IRK lub aktualny w systemie USOS (jeżeli ktoś zmieniał adres mailowy)

5. Przy pierwszym logowaniu jest wymagana zmiana hasła. Aby to zrobić przejdź do punktu 7. Następnie wróć na stronę logowania i wykorzystaj ustawione hasło do zalogowania się.

6. Autoryzacja jest przeprowadzana poprzez Centralny Serwer Uwierzytelniania.
Jest taka sama do wszystkich platform uczelnianych tzn. na poniższych platformach mamy takie samo hasło:

 • E-Learning
 • USOSWeb
 • Studencka Poczta KPU

7. Jak utworzyć/zresetować hasło?

 • Hasło można zresetować poprzez stronę https://autoryzacja.kpu.krosno.pl/passwd-change
 • Wpisujemy tam adres mailowy podany przy rejestracji na studia (prywatny e-mail)
 • UWAGA! Wiadomość z linkiem do zmiany hasła może zostać przeniesiona do folderu SPAM. Na przykładzie gmail.com, proszę dodatkowo kliknąć opcję „Zgłoś, że to nie jest spam”.

Problemy techniczne proszę zgłaszać na adres e-mail: informatycy@kpu.krosno.pl
W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer albumu(indeksu) oraz imię i nazwisko. Proszę też w miarę dokładnie opisać problem i kroki, które zostały już podjęte.


Nawigacja po platformie USOS

Do nawigacji służy panel w górnej części strony. Większość informacji możemy znaleźć w zakładce „Dla studentów”.

Znajdziemy tam między innymi:

 • oceny końcowe
 • przyznane stypendia
 • podpięte przedmioty
 • informacje o dyplomach


Nawigacja w systemie USOS