Instrukcja Matlab dla studentów i pracowników

Instalacja i aktywacja oprogramowania

Pobieranie pliku instalacyjnego

Założenie konta na stronie producenta mathworks.com/account  przy użyciu adresu e-mail z domeną uczelni, wg schematu:

 • dla studentów: nr_indeksu@student.kpu.krosno.pl
 • dla pracowników: obowiązują pracownicze adresy e-mail np.: imię.nazwisko@kpu.krosno.pl

Aby aktywować konto pocztowe.

 • Wejdź na stronę poczta.student.kpu.krosno.pl
 • w pole adres e-mail wprowadź numer indeksu
 • w pole hasło wprowadź hasło, którym się logujesz do portalu Usosweb (indeks elektroniczny).
 • Jeżeli klient poczty zaloguje się poprawnie, poczta działa poprawnie. Twój adres to
  nr_indeksu@student.kpu.krosno.pl. Jeżeli wyskakuje komunikat „Błąd autoryzacji” ustaw nowe hasło poprzez portal https://autoryzacja.kpu.krosno.pl/passwd-change/reset?locale=pl. Po 35 minutach sprawdź, czy poczta jest aktywna. Jeżeli klient poczty zalogował się poprawnie, poczta działa.
 • UWAGA! Wiadomość z linkiem do zmiany hasła może zostać przeniesiona do folderu SPAM. Na przykładzie gmail.com, proszę dodatkowo kliknąć opcję „Zgłoś, że to nie jest spam”.

Przejście do License Center: mathworks.com/licensecenter

Kliknięcie przycisku Link a Licence (w prawym górnym rogu)

Wprowadzenie klucza aktywacyjnego: 10988-56716-36142-01779-60394
Klucz licencji jest jawny i może być opublikowany na portalach społecznościowych i oficjalnych stronach Uczelni/Wydziałów.

Przejście do: mathworks.com/downloads

Wybierz najnowszą wersję (domyślną), lub kliknij Click here to download any MathWorks release

Wybór systemu operacyjnego i pobranie pliku instalacyjnego.

Instalacja i aktywacja

Zlokalizowanie pliku instalacyjnego o nazwie.

 • Windows: matlab__≺release≻__win64.exe
 • Mac OS X: matlab__≺release≻__maci64.exe
 • Linux: matlab_≺release≻_glnxa64.exe
  Uwaga: ≺release≻ oznacza nr wersji.

Uruchomienie pliku.

 • Windows: podwójne kliknięcie wcześniej pobranego pliku, automatyczne rozpakowanie się archiwum, uruchomienie pliku instalacyjnego.
 • Mac OS X: podwójne kliknięcie wcześniej pobranego pliku, utworzenie folderu o nazwie: matlab__≺release≻__maci64, przy czym ≺release≻ oznacza nr wersji. W folderze – podwójne kliknięcie InstallForMacOSX w celu rozpoczęcia instalacji.
 • Linux: rozpakowanie pobranego archiwum i uruchomienie skryptu Install

Aktywacja.

 • Wybór opcji Log in with a MathWorks Account w pliku instalacyjnym i dalsze postępowanie według wskazówek.
 • Wybór licencji.
 • Wybór modułów i ich instalacja.
 • Po pobraniu i zainstalowaniu wybranych produktów zaznaczenie opcji Activate MATLAB i kliknięcie przycisku Next.
 • Weryfikacja poprawności danych użytkownika i kontynuacja procesu aż do zakończenia aktywacji.