Wizyta w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Studenci III roku kierunku Informatyka 6 kwietnia odwiedzili Inkubator Przedsiębiorczości w Krośnie.

W czasie spotkania rozmawiano o:

  • dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze wsparciem pomostowym – projekt „Moja Firma – Moja Przyszłość” przybliżyła Wioletta Preisnar z Podkarpackiej Izby Gospodarczej,
  • dofinansowaniach do szkoleń i staży w ramach Funduszy Europejskich, o których informował Michał Sołtysik z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie,
  • zasadach funkcjonowania Inkubatora – studenci dowiedzieli się, co zrobić, aby zostać przyjętym do Inkubatora i dla kogo jest przeznaczony Inkubator. Obejrzeli także biura i hale produkcyjne, gdzie odbywa się produkcja podzespołów lotniczych.

Spotkanie miało na celu zaszczepienie inspiracji do założenia własnej firmy z branży IT oraz przedstawienie korzyści z takiego działania.


Inicjatorką spotkania była dr inż. Małgorzata Górka z Zakładu Towaroznawstwa KPU, której bardzo dziękujemy.