Spotkanie z Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni

W czwartek, 24 marca odbyło się spotkanie dotyczące sposobów wstąpienia do armii oraz korzyści i możliwości rozwoju związanych z pełnieniem służby w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Spotkanie odbyło się w formie online, wzięli w nim udział studenci ostatnich roczników kierunku Informatyka.

W czasie spotkania omówione zostały następujące tematy:
• Historia oraz struktura i zadania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
• Znaczenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
• Przyczyny oraz proces ich tworzenia
• Sposoby prowadzące do zostania żołnierzem zawodowym
• Profity płynące z pełnienia zawodowej służby wojskowej
• Praca w NCBC-DKWOC jako pracownik cywilny.

Linki do stron z ofertą:

https://www.cyber.mil.pl/
https://www.wojsko-polskie.pl/woc/