Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować „Informatykę” w KPU?

·        zdobywasz tytuł inżyniera

·        ciekawe specjalności

·        nowoczesne pracownie komputerowe, dostęp do najnowszych technologii oraz doskonałej jakości sprzętu i oprogramowania

·        dzięki współpracy z firmami związanymi z branżą IT studenci mają szansę na ciekawe praktyki i staże

·        rozbudowany program stypendiów naukowych i socjalnych

·        możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich)

·        znajdujesz się w gronie ludzi, którzy mają podobne pasje, zdobywasz cenne kontakty już na etapie studiowania

Link do systemu rekrutacyjnego: Informatyka – IRK (krosno.pl)