Otwarcie Sali e-sportowej


Dzisiejszego dnia nastąpiło oficjalne otwarcie sali E-Sportowej, która powstała dzięki budżetowi partycypacyjnemu z pomysłu studentów PWSZ w Krośnie. Dziękujemy wszystkim obecnym na otwarciu, w szczególności Prorektorowi ds. Rozwoju prof. nadzw. dr hab. Zbyszek Barabasz, kanclerzowi, Panu mgr Franciszkowi Tereszkiewiczowi oraz Pani dr Agnieszka Woźniak. Dziękujemy również wykładowcom, w tym dr inż. Piotr Wais, dr Marcin Skuba, mgr Grzegorz Sobolewski oraz studentom Rafał Janas Bartek Kluz Krystian Karwat Maciej Półchłopek Wojtek Wiśniowski Tomek Trunkwalter Dominik Orzechowski Rafał Chudy, w tym naszej pierwszej drużynie.