Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)

W dniach 2-3 czerwca w Kampusie Politechnicznym Karpackiej Państwowej Uczelni Krosno przy ul. Dmochowskiego 12 odbyła się konferencja pn. Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926).

W konferencji aktywny udział wzięli pracownicy i studenci kierunku Informatyka. Przedstawiono wystąpienia w następującej tematyce:

Arduino w teorii i praktyce – nieograniczone możliwości, Pelczar Maciej

Znaczenie wynalazków Szczepanika z techniki filmowej i fotograficznej we współczesnym świecie, Paweł Drwięga

Zajęcia zdalne a dostęp do oprogramowania wykorzystywanego na zajęciach w formie stacjonarnej, Wojciech Heret, Mateusz Borek

Konstrukcja automatycznego narzędzia wspomagającego postnatalną diagnostykę zespołu Downa, dr inż. Hubert Wojtowicz

Rozwój nowych technologii a świadomość zagrożeń wynikająca z ich używania, mgr inż. Daniel Biały


Studium projektu: Smart Kampus Turaszówka
, mgr Radosław Gołąb