Charakterystyka kierunku

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

W trakcie studiów student pozna zasady funkcjonowania nowoczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących. Zdobędzie specjalistyczną wiedzę w dziedzinie programowania i administrowania systemami informatycznymi, bazami danych oraz technologiami internetowymi. Po studiach absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć atrakcyjne zatrudnienie jako administrator sieci lub baz danych. W trakcie studiów student może wybrać jeden z modułów kształcenia:

Metody i techniki programowania – NOWA SPECJALNOŚĆ od roku akademickiego 2022/23

Absolwent będzie posiadał umiejętności tworzenia oprogramowania w oparciu o nowoczesne techniki i języki programowania. Nabyta w toku studiów wiedza dotycząca budowania warstw backendu i frontendu będzie uzupełniana przez zajęcia praktyczne, które będą prowadzone przez specjalistów z branży pracujących firmach działających na rynku krajowym i zagranicznym. W toku studiów student będzie tworzył aplikacje webowe, mobilne i desktopowe działające w oparciu o chmurę obliczeniową i korzystające z technik uczenia maszynowego. Ponadto student pozna metody tworzenia bezpiecznych aplikacji, w tym dla Internetu rzeczy,  oraz umiejętności testowania i wykorzystania narzędzi pracy zespołowej.  

Absolwent będzie przygotowany do pracy w wielu rozwijających się firmach programistycznych oraz w szeroko rozumianej branży IT. Będzie mógł podjąć się prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie projektowania i tworzenia nowoczesnych aplikacji komputerowych. Absolwent będzie mógł podjąć magisterskie studia uzupełniające.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Absolwent będzie posiadał aktualną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Nabędzie umiejętność projektowania, wdrażania, użytkowania, administrowania i testowania bezpiecznych systemów IT. Będzie potrafił sprawdzić bieżący stan sieci pod względem poziomu bezpieczeństwa. Będzie znał metodyki wykrywania włamań do systemów IT. Pozna metody tworzenia bezpiecznego kodu oraz sposoby zabezpieczania przesyłanych informacji. Posiądzie wiedzę odnośnie prawnych aspektów ochrony informacji, w tym informacji niejawnych. Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako administrator systemów informatycznych lub administrator bezpieczeństwa informacji. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach, bankach, na różnych szczeblach administracji państwowej oraz w policji, wojsku lub straży granicznej.  Absolwent będzie mógł podjąć magisterskie studia uzupełniające.

Sieciowe systemy informatyczne

Absolwent posiadał będzie wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów informatycznych, obejmujących zarówno sprzęt komputerowy jak i jego oprogramowanie. Nabędzie umiejętność projektowania, wdrażania, użytkowania oraz administrowania sieciami komputerowymi opartymi na różnych systemach operacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w dużych firmach wykorzystujących zaawansowane technologie sieciowe, jak i małych przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją i eksploatacją sieci LAN oraz wszędzie tam, gdzie pożądana jest umiejętność programowania dla różnych środowisk programowych i baz sprzętowych. Będzie mógł podjąć się prowadzenia samodzielnej działalności. Absolwent będzie mógł podjąć magisterskie studia uzupełniające.

Technologie internetowe i bazy danych

Absolwent zostanie przygotowany do programowania systemów i aplikacji internetowych, baz danych oraz w szczególności ich interfejsów graficznych. Nabyta w toku studiów umiejętność programowania z wykorzystaniem różnych technologii i narzędzi umożliwi projektowanie oraz programowanie rozproszonych baz danych, aplikacji internetowych, zaawansowanych stron WWW w postaci serwisów oraz sklepów internetowych. W czasie studiów nabędzie także umiejętności użytkowania i administrowania bazami danych. Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w wielu rozwijających się firmach oferujących usługi informatyczne oraz w każdym miejscu, gdzie wykorzystywane są systemy bazodanowe. Będzie mógł podjąć się prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie tworzenia i administracji stron internetowych oraz projektowania, tworzenia i obsługi systemów bazodanowych. A Absolwent będzie mógł podjąć magisterskie studia uzupełniające.