Informacja dotycząca stypendiów

Uwaga studenci!
W sekretariacie właściwym dla kierunku są już do odbioru decyzje POZYTYWNE dotyczące przyznania STYPENDIUM SOCJALNEGO oraz STYPENDIUM REKTORA. Decyzje należy odebrać do dnia 15 grudnia br.
Decyzje NEGATYWNE dotyczące STYPENDIUM SOCJALNEGO oraz STYPENDIUM REKTORA a także wszystkie decyzje dotyczące stypendium dla osób niepełnosprawnych zostały WYSŁANE pocztą tradycyjną.

NIEODEBRANIE DECYZJI SKUTKOWAĆ BĘDZIE WSTRZYMANIEM WYPŁATY STYPENDIUM OD MIESIĄCA GRUDNIA.

Poniżej znajdują się ustalenia dotyczące świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2022/2023:

Stypendia socjalne

1.500 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 1051,70 zł
2.000 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 600 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego

200 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 900 zł oraz gdy przypadek studenta był szczególnie uzasadniony

Stypendium rektora

2.000 zł – dla studentów którzy znaleźli się w grupie do 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

1.400 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności
1.700 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
2.000 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności