II etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej za nami

20 marca 2018 roku odbył się II etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. II etap odbywał się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej – rozpoczęcie nastąpiło o godzinie 8.30. Do II etapu przystąpiło pięć studentek III roku kierunku pielęgniarstwo. Zadaniem studentek było pisemne opracowanie procesu pielęgnowania, na podstawie otrzymanego opisu przypadku chorobowego pacjenta.

Członkowie Komitetu Olimpiady oceniali:

  • trafność i formę postawienia diagnozy pielęgniarskiej
  • trafność wyłonienia celu działania
  • przedstawienie adekwatnych do diagnozy działań pielęgniarskich
  • umiejętność posługiwania się językiem medycznym.

Największą liczbę punktów uzyskały studentki: Pani Klaudia Ziembicka oraz Pani Sonia Smolińska tym samym zakwalifikowały się do III etapu Olimpiady tj. do finału Olimpiady.

Finał Olimpiady – odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i polegał będzie na przedstawieniu przez finalistów wszystkich uczelni biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej prezentacji multimedialnej na temat: „Pacjent pediatryczny/geriatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”

Serdecznie gratulujemy finalistkom  i życzymy dalszych sukcesów.