I Informatyka – IT Academy

Certyfikaty ITA 103 – Aplikacje internetowe

Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Informatyka

W dniu 18.10.2019 grupa studentów III roku Informatyki ze specjalności „Technologie internetowe i bazy danych” otrzymali certyfikat „ITA-103 Aplikacje internetowe”.

Studenci zrealizowali projekty dotyczące tworzenia aplikacji webowych w języku
C# z wykorzystaniem technologii ASP.NET i Microsoft SQL Server.

Studenci uczestnicząc w zajęciach, wykonywali projekty informatyczne. Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie. Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora PWSZ w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.

Niniejsze certyfikaty wręczył Pan dr inż. Bartosz Trybus – koordynator przedmiotu Aplikacje internetowe, z którego niżej wymienieni studenci otrzymali swoje Certyfikaty. Podczas wręczania w uroczystości uczestniczył Pan mgr Robert Rajs – Koordynator IT Academy PWSZ w Krośnie.

Lista osób zapisująca się na certyfikat ITA 103

Imię i NazwiskoKierunek studiówRok studiówPrzedmiot informatyczny
Jakub Józef BaranInformatykaIIITA-103 Aplikacje internetowe
Mateusz Tomasz Kozik   InformatykaIIITA-103 Aplikacje internetowe
Adrian Wiesław Kut   InformatykaIIITA-103 Aplikacje internetowe
Mikołaj Murdzek   InformatykaIIITA-103 Aplikacje internetowe
Maciej Penar   InformatykaIIITA-103 Aplikacje internetowe
 Michał Paweł Stygar   InformatykaIIITA-103 Aplikacje internetowe