I edycja studiów podyplomowych Zarządzanie BHiP zakończona sukcesem

W dniu 21.05.2022 r. odbył się egzamin dyplomowy dla osób kończących studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przed komisją egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący – dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU,
Członek komisji – dr Dariusz Żak,
Członek komisji – dr Agata Jakieła.
W egzaminie brało udział 12 osób, które musiały odpowiedzieć na 3 pytania z tematyki realizowanych przedmiotów. Wszystkie zdające osoby otrzymały pozytywne wyniki egzaminu, uzyskując tym samym kwalifikacje starszego inspektora bhp. Wszystkim osobom, które ukończyły wymienione studia gratulujemy.
Już dziś zapraszamy na drugą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie BHP, która planowana jest od października 2022 roku.