‘How will COVID-19 change our lives’

Studium Języków Obcych
zaprasza studentów Uczelni do udziału w konkursie języka angielskiego
‘How will COVID-19 change our lives’

Zaprezentuj swoje pomysły w krótkim filmie video demonstrując swe językowe umiejętności!

Dla zwycięzców cenne nagrody ufundowane przez Rektora KPU w Krośnie:
vouchery Cambridge English wartości 350 zł – 600 zł!

Konkursowe prace należy odesłać do dnia 16 kwietnia zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO CAN ADAPT EASILY!