Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna:

dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak


Redaktor Tematyczny:

dr hab. Katarzyna Paradowska

dr n. biol. Henryk Różański


Redaktor Statystyczny:

dr Justyna Kurkowiak

Sekretarz Redakcji

mgr Jolanta Witkoś