Informacja

Informujemy, że czasopismo naukowe HERBALISM w 2021 roku zostało uwzględnione w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Edukacji, uzyskując 20 punktów.