HERBALISM 1(7)/2021

Spis treści

Wstęp

Porównanie jakości sensorycznej świeżych oraz suszonych roślin przyprawowych
Comparison of sensory quality of fresh and dried spice plants
Bernadetta Bienia, Jolanta Baran

Kawa i jej prozdrowotne właściwości
Coffee and its health‑promoting properties
Jolanta Baran, Piotr Kubit

Całkowita zawartość polifenoli, flawonoidów i aktywność przeciwutleniająca ekstraktów z korzeni lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra L.)
Total polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of licorice root extracts (Glycyrrhiza glabra L.)
Elżbieta Torbus, Katarzyna Paradowska

Charakterystyka wybranych roślin leczniczych pochodzących z Iraku
Characteristics of selected medicinal plants from Iraq
Ali Hulail Noaema, Barbara Sawicka, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Dominika Skiba, Barbara Krochmal-Marczak

Rośliny wpływające na procesy krzepnięcia krwi
Plants affecting coagulation processes
Katarzyna Sopata

Zastosowanie aromaterapii klinicznej w infekcjach intymnych kobiet
Application of clinical aromatherapy in the treatment of vaginal infections
Jolanta Kuś, Anna Partyka, Dorothea Hamm, Anusati Thumm

Zioła dla seniora. Upowszechnienie wiedzy o surowcach przeciwdziałających procesom neurodegeneracji
Herbs for seniors. Disseminating knowledge about plant ingredients acting against neurodegeneration
Iwona Wawer, Magdalena Wilusz

Rola brzozy w wierzeniach ludowych oraz w medycynie ludowej i współczesnej fitoterapii
The role of birch in folk beliefs and in folk medicine and modern phytotherapy
Agnieszka Groszek, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Bakuchiol: następca retinolu
Bakuchiol: retinol’s successor
Mateusz Grzelecki, Natalia Tyburc, Katarzyna Paradowska

Equisetum palustre L. marsh horsetail (Equisetaceae Michx. ex DC.)
Equisetum palustre L. skrzyp błotny (Equisetaceae Michx. ex DC.)
Dominik Wróbel, Henryk Różański

Naturalne metody podnoszenia odporności na infekcje. Immunożywienie
Natural methods of increasing infection resistance. Immunnutrition
Henryk Różański

Wspomnienia prof. Aleksandra Ożarowskiego z 1939 roku
Memories of Professor Aleksander Ożarowski from 1939
o. dr Marcelin Jan Pietryja

Sprawozdanie z konferencji Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna
Report on the conference Herbal plants, natural cosmetics and functional food
Franciszek Tereszkiewicz