HERBALISM 1(6)/2020

Spis treści

Naturalne czy syntetyczne? Fitoterapia i fitochemia jako inspiracja dla syntezy organicznej związków naturalnych
Natural or synthetic? Phytotherapy and phytochemistry as the inspiration for organic synthesis of natural compounds
Iwona Wawer, Katarzyna Paradowska


Aktywność biologiczna substancji zawartych w mszakach
Biological activity of substances contained in bryophytes
Sara Janowska


Porównanie jakości herbatek miętowych dostępnych w sieci handlowej
Comparison of the quality of mint teas available in the retail network
Anna Sokół-Łętowska, Alicja Z. Kucharska


Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w bulwach słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. (Lam))
The content of selected trace elements in sweet potato (Ipomoea batatas L. (Lam)) tubers
Barbara Krochmal-Marczak, Marta Pisarek, Bernadetta Bienia, Magdalena Dykiel, Elżbieta Brągiel


Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L.) – cenny surowiec kosmetyczny i farmaceutyczny
Tree-part beggarticks (Bidens tripartita L.) – a valuable cosmetic and pharmaceutical raw material
Karolina Śliwa


Ocena właściwości promieniochronnych wybranych ekstraktów roślinnych
Evaluation of sun-protection properties of the selected plant extracts
Aleksandra Grabowska, Magdalena Malinowska


Rola ziół w profilaktyce chorób związanych ze smogiem
The role of herbs in the prevention of diseases related to smog
Krzysztof Błecha


Wykorzystanie miodu w zakażeniach
The use of honey in infections
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia


Proposition of a key to Equisetum genus
Propozycja klucza do rodzaju Equisetum
Dominik Wróbel


Equisetum fluviatile L. water horsetail (Equisetaceae Michx. ex DC.)
Equisetum fluviatile L. skrzyp bagienny (Equisetaceae Michx. ex DC.)
Dominik Wróbel, Henryk Różański


Zioła a psychologia. Wpływ współpracy z pacjentem na proces terapeutyczny
Herbs and psychology. Impact of co-operation with patient on therapy
Blanka Ulążka


Oczy zwierciadłem duszy i stanu zdrowia
Eyes reflect our soul and health status
Danuta H. Jakubowska


Rośliny poświęcone świętym i ich zastosowanie
Plants dedicated to saints and their application
Irena Matławska