HERBALISM

Szanowni Państwo!

Wprowadzając na polski rynek czytelniczy nowe czasopismo poświęcone zielarstwu – Herbalism, wyrażamy nadzieję, że zaproponowana przez Redakcję tematyka okaże się dla Państwa interesująca i spotka się z życzliwym przyjęciem. Wiemy, że wiele osób z zainteresowaniem śledzi badania naukowe i technologiczne z zakresu zielarstwa i fitoterapii. Człowiek żywił się i leczył roślinami od początku swojej historii. Rozwój nauk chemicznych, farmaceutycznych i medycznych spowodował, iż sama informacja, że coś działa, przestała wystarczać. Naukowcy poznają i wyjaśniają mechanizm tego działania. Jesteśmy świadkami rozkwitu fitochemii, biochemii i biologii molekularnej. Zainteresowanie surowcami roślinnymi wpisuje się także w tendencję powrotu do natury i wyboru rozwiązań ekologicznych. Zainteresowania te dotyczą fitoterapii i fitokosmetologii, a także wykorzystywania ziół w życiu codziennym, np. w kuchni. Wzrastająca świadomość społeczeństwa o leczniczych właściwościach roślin i popyt na leki roślinne wpływają na rozwój przemysłu zielarskiego, a to z kolei jest szansą na zmniejszenie bezrobocia w rolnictwie, a także na zatrudnienie absolwentów wyższych uczelni. Według ekspertów międzynarodowych, Polska uważana jest za kraj o dużych możliwościach produkcji zarówno surowców zielarskich wysokiej jakości, jak i przetwórstwa zielarskiego. Plantacje roślin leczniczych w Polsce zajmują powierzchnię ponad 30 tys. hektarów, a prawie 70% skupowanych surowców zielarskich trafia na rynek krajowy do dalszego przetwórstwa, głównie na leki roślinne i produkty spożywcze. Zainteresowanie społeczeństwa roślinami nie ogranicza się tylko do tych z obszaru Polski, coraz częściej sięgamy do roślin z odległych krajów. Istnieje więc konieczność popularyzacji wiedzy o właściwościach i zastosowaniu tamtejszych ziół

Czasopismo Herbalism może spełniać ważną rolę w transferze wiedzy między ośrodkami akademickimi i przemysłem oraz w jej upowszechnianiu. Będziemy zamieszczać artykuły dotyczące badań nad właściwościami surowców roślinnych z różnych kontynentów, ich składu, mechanizmu działania, a także informacje o technologii upraw zielarskich. Warto pokazać praktyczne zastosowanie ziół w medycynie naturalnej, kosmetologii czy sztuce kulinarnej. Chcemy także zamieszczać artykuły o historii ziołolecznictwa i sylwetkach znanych postaci, które ją tworzyły, w tym numerze informacje o O. Andrzeju Klimuszce. Niniejszemu wydawnictwu o charakterze popularno-naukowy, patronuje Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów, które będzie dbało o wysoki poziom merytoryczny i aktualność publikowanych doniesień. Mam nadzieję że Herbalism umożliwi Państwu zdobywanie potrzebnych informacji, które są przygotowane przez fachowców z myślą o szerokim gronie czytelników.

Redaktor Naczelna

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak