Numer czwarty już w sprzedaży!

Szanowni Państwo !

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny czwarty) numer czasopisma naukowego Herbalism, którego wydawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka okaże się interesująca i spotka się z życzliwym przyjęciem.

Zamówienia można składać: redakcja@herbalism.pl
Koszt: 25 zł (+koszty przesyłki).

Spis treści

Jakość ziół ekologicznych – wymagania, zasady, certyfikacja

Quality of organic herbs – requirements, rules, certification

Piotr Kafel / 7

Wpływ naryngeniny na odpowiedź antyoksydacyjną oraz status oksydacyjny w soczewkach szczurów z cukrzycą

Effect of naringenin on antioxidative response and oxidative stress status in the lenses of diabetic rats

Weronika Wojnar, Maria Zych, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak/ 17

Dynamika zmian zawartości barwników betalainowych i suchej masy podczas przechowywania buraków ćwikłowych (Beta vulgaris L.)

Dynamics of changes in the content of betalaine pigments and dry mass during red beet (Beta vulgaris L.) storage

Zofia Nizioł-Łukaszewska, Dominika Furman-Toczek, Martyna Zagórska-Dziok / 31  

Wpływ temperatury wody i czasu parzenia na właściwości antyoksydacyjne naparów z nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)

Influence of water temperature and brewing time on the antioxidant properties of infusions from marigold (Calendula officinalis L.)

Barbara Krochmal-Marczak, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz / 43

Analiza zapachu wybranych odmian mięty (Mentha sp.)

Smell analysis of selected mint (Mentha sp.) cultivars

Anna Kiełtyka-Dadasiewicz1, Kinga Lis1, Aleksandra Kubat-Sikorska / 52

Bioaktywne związki grzybów z rodzaju Lactarius

Biologically active compounds of mushrooms genusLactarius

Ryszard Marszałek, Katarzyna Paradowska, Iwona Wawer / 65
 

Fitoterapia zaburzeń laktacji – dowody naukowe i bezpieczeństwo stosowania

Phytotherapy of lactation impairment – evidence based medicine and usage safety

Katarzyna Szałabska, Weronika Wojnar, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak / 74

Rośliny lecznicze występujące w południowej części Indii

Medicinal plants found on the Internet in parts of India

Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak, Bernadetta Bienia / 86

Cytryniec chiński (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) – z tradycyjnej medycyny chińskiej do współczesnej fitoterapii

Chinese magnolia vine (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) – from traditional Chinese medicine to modern phytotherapy

Agnieszka Szopa, Angelika Warzecha, Marta Klimek-Szczykutowicz, Karolina Stańczyk, Paweł Kubica, Halina Ekiert / 101

Miodla indyjska (Azadirachta indica) – znaczenie gospodarcze oraz zastosowanie w kosmetyce i lecznictwie

Neem (Azadirachta indica) – economic importance and application in cosmetics and medicine

Agnieszka Czarniecka / 120

Możliwości wykorzystania miodu i ziół w chorobach żołądka i jelit

The possibility of application of honey and raw materials in stomach and intestines diseases

Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia/ 133

Z dziejów fitoterapii

Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym Część III – Wiek XX

Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective Part III – XX century

Henryk Różański, Edyta Czerny / 150