Harmonogramy zajęć


Studia I stopnia – licencjackie, inżynierskie


Studia II stopnia – magisterskie

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*
  • Lingwistyka stosowana*
  • Pielęgniarstwo*

*-kierunek zostanie otwarty po pozytywnej decyzji Ministerstwa.