Harmonogram III Tury Rekrutacji kandydatów na studia

Do 28 września (środa) do godz. 23.59
👉Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia oraz wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

29 września (czwartek) do godz. 16.00
👉Wyniki dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia.

29 września (czwartek) od godz. 9.00
👉Termin egzaminu praktycznego na 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑙𝑖𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑑𝑎𝑔𝑜𝑔𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑛𝑎 𝑖 𝑤𝑐𝑧𝑒𝑠𝑛𝑜𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑛𝑎.

30 września (piątek) od godz. 9.00
👉Termin rozmowy kwalifikacyjnej na 𝐼𝐼 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑖𝑒𝑛́ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜́𝑤 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑘𝑢 𝑍𝑎𝑟𝑧𝑎̨𝑑𝑧𝑎𝑛𝑖𝑒 (dotyczy kandydatów, którzy NIE UKOŃCZYLI studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie),

Do 30 września (piątek) do godz. 15.00.
👉Potwierdzanie chęci studiowania na wybranym kierunku studiów.

Więcej informacji na naszej stronie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do kontaktów w razie jakichkolwiek pytań: