„Global Partners in Education Journal”

Ukazał się nowy numer „Global Partners in Education Journal”. To internetowe czasopismo światowego konsorcjum uniwersytetów, do którego należy nasza uczelnia, redagowane przez East Carolina University. W najnowszym numerze znaleźć można artykuł naszych studentek, Pauliny Szot i Justyny Warchoł. Gratulujemy autorkom.
http://www.gpejournal.org/index.php/GPEJ