Zaproszenie do udziału w II Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”

Rektor
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 
zaprasza na 
II Sympozjum Symulacji Medycznej
„Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”
Krosno
20 listopada 2020 roku

KOMUNIKAT I 

Cel:

Dzisiejszy stan rozwoju techniki, trenażerów i symulatorów medycznych przy równoczesnych ograniczeniach dydaktycznych związanych ze sferą kształcenia personelu medycznego w sposób tradycyjny stwarza konieczność wykorzystywania ich w coraz większym zakresie w dzisiejszym procesie edukacyjnym szkolnictwa zawodowego.

Udział w Konferencji/sympozjum będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu nauczania metoda symulacji medycznej. Żywimy nadzieję, iż prezentowana inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem oraz pozwoli nawiązać relacje owocujące wspólnymi projektami edukacyjnymi.

Tematyka:
– symulacja medyczna
– kształcenie pielęgniarek
– unikanie błędów medycznych
– nowoczesna edukacja medyczna

KOMITET HONOROWY SYMPOZJUM
dr hab. Zbigniew Barabasz prof. KPU  (Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie)

KOMITET NAUKOWY
prof. nadzw. dr hab. Danuta Zarzycka
dr Renata Dziubaszewska

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca:
mgr Katarzyna Studnicka

Członkowie:
mgr Małgorzata Dziura
mgr Agata Zbylut
mgr Edyta Szydło
mgr Małgorzata Moskal-Szybka
mgr Izabela Steliga-Lepucka
inż. Piotr Szubra

Sekretarz:
mgr Dawid Makowicz

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa:
Zgłaszanie uczestnictwa do 17 listopada 2020 r.

Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w konferencji dostępna na stronie https://kpu.krosno.pl/fundusze-europejskie-kursy/innowacyjne-ksztalcenie-na-kierunku-pielegniarstwo-2/Rejestracja na stronie sympozjum wkrótce.

Sympozjum jest realizowane w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie”, nr POWR.05.03.00-00-0076/17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *