Projekt „Promocja manufaktury szklanej jako dziedzictwa regionu podkarpackiego”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie  i Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. w ramach  programu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”  współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zrealizowały projekt „Promocja manufaktury szklanej jako dziedzictwa regionu podkarpackiego”.

Projekt realizowany był w terminie od 1 lutego 2014 r. do 31 maja 2014 r.

Projekt koncentrował się na podniesieniu wiedzy i edukacji młodzieży Krosna i jego najbliższych okolic oraz studentów studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na temat produkcji wyrobów szklanych i ich udziału w promocji. Historia hutnictwa w Krośnie sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku. Jeszcze do niedawna huty szkła stanowiły podstawowe zatrudnienie dla wielu mieszkańców Krosna i okolic. Obecnie na terenie Krosna i jego najbliższych okolic funkcjonuje wiele firm zajmujących się produkcją szkła użytkowego oraz artystycznego. Jednocześnie na tym terenie brakuje szkół przygotowujących młodych ludzi do zawodu hutnika. Jedynym cennym źródłem informacji odnośnie tradycyjnych metod wytwarzania produktów szklanych jest  mieszczący się na terenie Krosna jest interaktywny obiekt turystyczno – kulturalny centrum Dziedzictwa Szkła, które propaguje wśród mieszkańców kulturę i produkcję szkła poprzez liczne warsztaty obróbki i zdobienia szkła. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności podniesienia świadomości młodych ludzi o wartości produktów szklanych, jako wyrobów regionalnych, które należą do tradycji przemysłowej Krosna i regionu podkarpackiego.

W ramach projektu zaplanowano realizuję następujących zadań:

– warsztaty pokazowe dla młodzieży szkolnej mające na celu przybliżenie praktycznej wiedzy dotyczącej produkcji wyrobów ze szkła,

– wykłady dla społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,

– kampania wyrobów szklanych jako produktu regionalnego.