Rusza rekrutacja do projektu

W dniach od 6 do 9 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie”.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji, tj.:

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *