Rekrutacja rodziców na zajęcia „Twórczy rodzic – ćwiczenia z myślenia” realizowane w ramach trzeciej edycji projektu

W dniach 2 – 27 września 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych realizowane w ramach projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do realizacji zostało przewidzianych 10 godzin dydaktycznych (4-5 spotkań trwających po 2-3 godziny dydaktyczne). Terminy zajęć będą ustalane z grupą po zakończeniu rekrutacji.

Do udziału w zajęciach przewidziana została jedna 10-12 osobowa grupa rodziców dzieci uczęszczających do klas 0 i I.

Realizacja zajęć zaplanowana jest w terminie od października 2019 r. do stycznia 2020 r.

Zajęcia będą odbywały się w PWSZ w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, Krosno (Rynek).

Tematyka zajęć będzie ściśle związana z zagadnieniami realizowanymi na zajęciach z dziećmi, które uczestniczą w projekcie np. poszukiwanie i dobieranie literatury dziecięcej przez rodziców do istotnych i ciekawych dla dzieci tematów, znaczenie muzyki w rozwoju dziecka, poznawanie przez rodziców sposobów kształcenia u dzieci zdolności do przekładania przez nie słów na obrazy i zapoznanie rodziców z ciekawymi technikami plastycznymi, które mogą być wykorzystane podczas zabawy z dzieckiem, zapoznanie rodziców z różnymi ciekawymi eksperymentami związanymi z edukacją przyrodniczą dzieci, które mogą być przeprowadzone z dzieckiem w domu.

Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej należy składać w Biurze projektu (ul. Rynek 1, Krosno – Rektorat PWSZ w Krośnie pok. 11) do 27 września 2019 r. do godz. 16.00.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.