Rekrutacja do roli pacjenta standaryzowanego

Poszukujemy osób w różnym wieku, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach i egzaminach w charakterze pacjenta standaryzowanego.

Kim jest pacjent standaryzowany?

Pacjent standaryzowany to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta, to osoba wcielająca się w rolę pacjenta, dzięki któremu studenci kierunku Pielęgniarstwo będą mogli ćwiczyć i doskonalić procedury pielęgniarskie, medyczne w warunkach identycznych lub zbliżonych do sytuacji autentycznych. 

Kto może być pacjentem standaryzowanym?

  • Ktoś, kto lubi pracę z ludźmi.
  • Ktoś, kto potrafi wczuć się w rolę pacjenta chorego na wybraną chorobę.
  • Ktoś, kto może nauczyć się takiej roli na pamięć i w powtarzalny sposób ją odegrać.
  • Ktoś, kto potrafi odegrać rolę pacjenta realistycznie.
  • Ktoś, kto jest gotowy uczestniczyć w szkoleniach, aby jak najlepiej przygotować się do tej pracy.

Osoby, które złożą kompletną aplikację zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której zostanie oceniona zdolność do odgrywania roli pacjenta standaryzowanego na potrzeby zajęć dydaktycznych.


Z osobami, które zakończą proces kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, zostaną zawarte umowy cywilno-prawne.

Osoby zainteresowane powinny wysłać formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do programu drogą mailową na adres e-mailowy: izabela.steliga@kpu.krosno.pl w terminie do 23.09.2019 r. do godz. 24:00. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej, w formie skanu, po wcześniejszym jego wypełnieniu i podpisaniu przez kandydata. Oryginał Formularza zgłoszeniowego należy dostarczyć do siedziby Biura Projektu pocztą tradycyjną lub osobiście – Rektorat PWSZ w Krośnie, Rynek 1, pok. 11.

Serdecznie zachęcamy do rekrutacji!
Kontakt:
 e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *