Rekrutacja do II edycji projektu

Rusza rekrutacja uczestników do drugiej edycji projektu „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Od 24 września do 10 października 2018 r. (do godz. 15.30) w sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa będą przyjmowane dokumenty rekrutacyjne tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie.

W projekcie mogą wziąć udział studenci II roku kierunku Pielęgniarstwo, którzy spełniają warunki wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu.

W ramach projektu zaplanowano:

–        system stypendiów zamawianych dla maksymalnie 30 osób w ramach jednej edycji studiów,

–        dodatkowe, ponadprogramowe zajęcia z dziedziny onkologii,

–        dostosowanie jakości i warunków odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży,

–        ponadprogramowe, płatne praktyki na oddziałach onkologii,

–        zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania,

–        dla najlepszych studentów gwarantowane zatrudnienie w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *