Wielkie Granie Polsko – Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie sportu akademickiego oraz promocji aktywności fizycznej

Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy na płaszczyźnie sportu akademickiego przez mieszkańców obszarów przygranicza polsko – słowackiego poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć w postaci turniejów sportowych oraz obozu sportowo turystycznego. 

Projekt realizowany jest od 1.07.2011 do 30.04.2012

Wartość projektu: 58 772,00 EUR

Partnerzy projektu: PWSZ w Krośnie, Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, TJ Slávia  Svidník.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013