Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności – Rekrutacja


Dodatkowa rekrutacja

W dniach od 2 do 11 września 2020 r. prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja uczestników/-czek do projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności”.

W projekcie mogą brać udział dzieci w wieku 6 – 8 lat.

Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone w zakładce „Do pobrania” należy składać w sekretariacie swojej szkoły do 11 września 2020 r. do godz. 14.00.

Rekrutacja rodziców na zajęcia „Twórczy rodzic – ćwiczenia z myślenia” realizowane w ramach projektu

W dniach 2 – 27 września 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych realizowane w ramach projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do realizacji zostało przewidzianych 10 godzin dydaktycznych (4-5 spotkań trwających po 2-3 godziny dydaktyczne). Terminy zajęć będą ustalane z grupą po zakończeniu rekrutacji.

Do udziału w zajęciach przewidziana została jedna 10-12 osobowa grupa rodziców dzieci uczęszczających do klas 0 i I.

Realizacja zajęć zaplanowana jest w terminie od października 2019 r. do stycznia 2020 r.

Zajęcia będą odbywały się w PWSZ w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, Krosno (Rynek).

Tematyka zajęć będzie ściśle związana z zagadnieniami realizowanymi na zajęciach z dziećmi, które uczestniczą w projekcie np. poszukiwanie i dobieranie literatury dziecięcej przez rodziców do istotnych i ciekawych dla dzieci tematów, znaczenie muzyki w rozwoju dziecka, poznawanie przez rodziców sposobów kształcenia u dzieci zdolności do przekładania przez nie słów na obrazy i zapoznanie rodziców z ciekawymi technikami plastycznymi, które mogą być wykorzystane podczas zabawy z dzieckiem, zapoznanie rodziców z różnymi ciekawymi eksperymentami związanymi z edukacją przyrodniczą dzieci, które mogą być przeprowadzone z dzieckiem w domu.

Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej należy składać w Biurze projektu (ul. Rynek 1, Krosno – Rektorat PWSZ w Krośnie pok. 11) do 27 września 2019 r. do godz. 16.00.

Rekrutacja uczniów do trzeciej edycji projektu na semestr zimowy 2019/2020

W dniach od 2 do 11 września  2019 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników/-czek do projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.”  

W trzeciej edycji projektu, tj. w okresie od 01.09.2019 do 31.01.2020 mogą brać udział uczniowie i uczennice klas I szkół podstawowych:

 – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Dar Górników w Krośnie – 1 grupa 18-osobowa,

– Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie – 2 grupy 18-osobowe. 

W trzeciej edycji projektu nie mogą brać udziału uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach pierwszej i drugiej edycji.

 Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone w zakładce „Do pobrania” należy składać w sekretariacie odpowiedniej szkoły do 11 września 2019 r. do godz. 14.00.

                                                                                                                              ——

Rekrutacja rodziców na zajęcia „Twórczy rodzic – ćwiczenia z myślenia” realizowane w ramach projektu

W dniach 7 marca – 4 kwietnia 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych realizowane w ramach projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w zajęciach przewidziana została jedna 10-15 osobowa grupa rodziców dzieci uczęszczających do klas 0 i I.

Realizacja zajęć zaplanowana jest w terminie od 8 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika projektu) zamieszczone w zakładce „Do pobrania” należy składać w Biurze projektu (rektorat PWSZ w Krosnie przy Rynku 1) do 4 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00.

                                                                                                                             ——

Rekrutacja do drugiej edycji projektu na semestr letni 2018/2019

W dniach od 07 do 25 stycznia  2019 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników/-czek do projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.”

W drugiej edycji projektu, tj. w okresie od 01.02.2019 do 30.06.2019 mogą brać udział uczniowie i uczennice klas 0 i I szkół podstawowych oraz przedszkoli:

– Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie – 2 grupy 18 osobowe,

– Szkoła Podstawowa nr 8 im. Dar Górników w Krośnie – 1 grupa 18 osobowa,

– Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kpt. Stanisława Betleja – 1 grupa 18 osobowa,

– Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie – 3 grupy 18 osobowe,

– Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa – 1 grupa 18 osobowa.

Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone w zakładce „Do pobrania” należy składać w sekretariacie odpowiedniej szkoły do 25 stycznia 2019 r. do godz. 14.00.

——

Rekrutacja na semestr zimowy 2018/2019

W dniach od 04 do 12 września  2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników/-czek do projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.”

W pierwszej edycji projektu, tj. w okresie od 01.09.2018 do 31.01.2019 mogą brać udział uczniowie i uczennice klas 0 i I szkół:

– Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie – 2 grupy 18 osobowe,

– Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie – 2 grupy 18 osobowe,

– Szkoła Podstawowa nr 14 z Odziałam Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie – 3 grupy 18 osobowe,

– Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie – 2 grupy 18 osobowe.

Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone w zakładce „Do pobrania” należy składać w sekretariacie swojej szkoły do 12 września 2018 r. do godz. 14.00.

Rekrutacja uczniów do czwartej edycji projektu na semestr letni 2019/2020

W dniach od 10 do 31 stycznia  2020 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników/-czek do projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.”

W czwartej edycji projektu, tj. w okresie od 01.02.2020 do 30.06.2020 mogą brać udział uczniowie i uczennice klas 0 i I szkół podstawowych oraz przedszkoli:

– Szkoła Podstawowa nr 8 im. Dar Górników w Krośnie – 2 grupy 18 osobowe,

– Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie – 3 grupy 18 osobowe,

– Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa – 1 grupa 18 osobowa.

Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone w zakładce „Do pobrania” należy składać w sekretariacie odpowiedniej szkoły lub przedszkola do 31 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.