Studia inżynierskie na kierunkach zamawianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.

W ramach projektu założono realizację następujących zadań:

– Utworzenie programów stypendialnych na 5 kierunkach zamawianych tj. Budownictwo, Energetyka, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn. W ramach działania stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą przyznawane najlepszym studentom przez okres 9 miesięcy w ciągu 3 lat studiowania.

– Kursy z zakresu przedsiębiorczości i ochrony środowiska naturalnego. W ramach działania zaplanowano kurs z zakresu Ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji dla wszystkich studentów kierunków zamawianych, a także kurs Ekonomia i prowadzenie malej firmy oraz Zmiany w środowisku naturalnym dla studentów kierunku Inżynieria środowiska.

– Realizacja projektów zespołowych jako innowacyjnych form kształcenia na kierunkach zamawianych. W ramach działania zaplanowano realizację zajęć fakultatywnych w postaci opracowywania projektów zespołowych. Zajęcia będą realizowano podczas II i III roku studiowania w wymiarze 30 godzin w semestrze dla poszczególnych kierunków zamawianych.

– Realizacja zajęć dodatkowych – techniczny język angielski. W ramach działania zaplanowano realizację 60 godzin zajęć dla poszczególnych kierunków zamawianych w ciągu dwóch semestrów na II roku studiów.

– Realizacja zajęć specjalistycznych na kierunku Budownictwo. W ramach działania zaplanowano 6 kursów m.in. Grafika inżynierska, Systemy jakości w budownictwie, Recykling materiałów budowlanych, Diagnostyka techniczna w budownictwie, Podstawy diagnostyki cieplnej budynków, Metody statystyczne w budownictwie.

– Praktyczny kurs przedsiębiorczości. W ramach działania zaplanowano wykłady z zaproszonymi gośćmi – ekspertami na II i III roku studiów.

– Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk studenckich i stażów zawodowych. W ramach działań zaplanowano 150 praktyk miesięcznych po 30 na każdym kierunku zamawianym oraz 25 programów stażowych w przedsiębiorstwach po 5 na każdym kierunku zamawianym.

– Współpraca z uczelniami i jednostkami naukowo – badawczymi zagranicą w zakresie organizacji stażów zagranicznych. W ramach działania zaplanowano 10 programów stażowych w uczelniach zagranicznych po 2 na każdym kierunku zamawianym.