Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – Rekrutacja


II Edycja projektu

 Rekrutacja opiekunów uczelnianych

Rekrutacja instytucji/zakładów pracy

Rekrutacja praktykantów


I Edycja projektu

Rekrutacja praktykantów

Rekrutacja opiekunów uczelnianych

Rekrutacja instytucji/zakładów pracy