Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – O projekcie


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie realizowała projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych nr POWR.03.01.00-00-P002/15 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel projektu

Projekt miał na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych prowadzono w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadziło do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji

Okres realizacji projektu: od: 2016-11-17 do: 2019-01-31. 

Grupa docelowa

I edycja projektu (I Nabór)

117 uczestników projektu z 10 kierunków studiów tj. Budownictwo, Energetyka, Inżynieria środowiska, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Rolnictwo, Towaroznawstwo, Zarządzanie.

II edycja projektu (III Nabór)

86 uczestników projektu z 6 kierunków studiów tj. Budownictwo, Energetyka, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Pielęgniarstwo, Zarządzanie.

Rezultaty projektu

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Wartość projektu

I edycja projektu (I Nabór)

Wartość projektu: 1 880 164,64 zł

Dofinansowanie z UE: 1 584 602,74  zł 

II edycja projektu (III Nabór)

Wartość projektu: 1 551 690,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 307 764,31  zł