Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – Do pobrania


II Edycja projektu

Regulamin przyznawania świadczeń materialnych

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej


I Edycja projektu

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej

Regulamin przyznawania świadczeń materialnych