Podnoszę swoje kwalifikacje i wpływam na wzrost poziomu turystyki na Podkarpaciu – organizacja szkoleń zawodowych

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób dorosłych, mieszkańców województwa podkarpackiego, do potrzeb sektora sportu, turystyki i rekreacji w naszym regionie.

Czas trwania projektu

01.01.2009 – 31.07.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.