Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie realizuje studia pomostowe dla pielęgniarek w ramach projektu
„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.
Projekt realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.3.2 Działanie 2.3 Priorytet II