Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie – O projekcie


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie od 1 lutego 2018 r. realizuje projekt pn. „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie”, nrPOWR.05.03.00-00-0076/17. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo, w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz wyszkolenie kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników technicznych na potrzeby jego funkcjonowania.

Projekt pozwoli dostosować program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo do oczekiwań rynku pracy oraz polepszyć praktyczne przygotowanie studentów, co przełoży się na wzmocnienie potencjału Uczelni. Planowane działania pomogą wesprzeć kompetencje, które stanowią o konkurencyjności absolwentów PWSZ w Krośnie w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych usług medycznych.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

– studentki/ci kierunku Pielęgniarstwo,

– kadra naukowo-dydaktyczna kierunku Pielęgniarstwo,

– kadra zarządzająca,

– pracownicy administracyjno-techniczni.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

1.   Opracowanie programu rozwojowego w PWSZ w Krośnie w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej.

2.   Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

3.  Program podnoszenia kompetencji dla kadry naukowo-dydaktycznej, technicznej i zarządzającej – udział kadry tworzonego MCSM w szkoleniach metodycznych symulacji medycznej, medycznych szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach dla serwisantów, stażach w centrach symulacji medycznej, konferencjach naukowych.

4.   Zajęcia dodatkowe dla studentów.

5.   Opracowanie podręcznika z zakresu symulacji medycznej.

6.   Organizacja sympozjum w zakresie symulacji medycznej.

7.   Udział w konferencjach z zakresu symulacji medycznej.

8.   Wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2018 do 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu: 2 437 232,14 zł

 Dofinansowanie z UE: 2 054 099,24 zł