Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie – Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie


Aktualizacja harmonogramu zajęć dodatkowych w semestrze zimowym 2020/2021

Harmonogram zajęć w CSM w semestrze zimowym 2020/2021

Harmonogram zajęć w CSM w semestrze zimowym 2020/2021

Zawieszenie zajęć w ramach projektu

W związku z rozporządzeniem Rektora PWSZ w Krośnie nr 29/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i obron prac dyplomowych w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia zajęcia zaplanowane w ramach projektu zostają z dniem 12 marca 2020 zawieszone do odwołania.

Harmonogram zajęć dodatkowych dla studentów

Harmonogram zajęć dodatkowych dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo

Harmonogram zajęć w CSM w semestrze zimowym 2019/2020

Harmonogram zajęć w CSM w semestrze zimowym 2019/2020

Szkolenie „Instruktaż dla pacjentów standaryzowanych”

Szkolenie „Instruktaż dla pacjentów standaryzowanych”


Język angielski medyczny sem. zimowy 2019/2020


Harmonogram zajęć dodatkowych dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo


Harmonogram Język angielski


Harmonogram Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej


Harmonogram konferencji z zakresu symulacji medycznej w Zielonej Górze.


Harmonogram Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem


Harmonogram Szkolenie praktyczne egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie


Harmonogram wizyty studyjnej w zagranicznym CSM


Harmonogram Szkolenie praktyczne kadry uczelni pielęgniarskiej


Harmonogram Szkolenie dla technika symulacji


Harmonogram Język angielski


Harmonogram Szkolenie praktyczne instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie


Harmonogram wizyty studyjnej w krajowym CSM


Harmonogram Szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie (PW)


Harmonogram szkolenia i stażu w krajowym CSM dla technika symulacji 


Harmonogram Szkolenie praktyczne instruktora symulacji niskiej wierności


Harmonogram szkolenia „Język angielski medyczny”


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”