Diagnostyka w sporcie kluczem do sukcesów polskich i słowackich klubów akademickich

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia i Uniwersytet Preszowski w Preszowie w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspólnie realizowali projekt „Diagnostyka w sporcie kluczem do sukcesów polskich i słowackich klubów akademickich”.

Projekt realizowany był od marca do grudnia 2013 r.

Głównym celem projektu, w myśl założeń określonych dla III osi priorytetowej programu,  było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczelniami obu krajów oraz społecznością akademicką obszaru pogranicza.

Projekt zakładał także wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy ośrodków akademickich i akademickich klubów sportowych obszaru pogranicza w zakresie wzrostu poziomu sportowego oraz  w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i obniżania poziomu ryzyka zachorowań na choroby cywilizacyjne.

Głównymi adresatami projektu byli członkowie akademickich klubów sportowych, trenerzy i wykładowcy pracujący z młodzieżą akademicką, zawodnicy, studenci  działających po obu stronach granicy.

Realizacja projektu obejmowała wdrożenie następujących działań:

– przeprowadzanie systematycznych  badań diagnostycznych, powiązanych z edukacją,

– organizację obozów siatkarskich w Preszowie,

– organizację obozu futsalu w Krośnie,

– organizację Festiwalu Sportu Akademickiego w Krośnie,

– organizację konferencji naukowej w Preszowie,

– przygotowanie i druk publikacji.

Biuro projektu:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
38-400 Krosno
Rynek 1, pok . 1
tel: 13 43 755 12
krystyna.tomkiewicz@kpu.krosno.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013