Zaplanuj swoją przyszłość z Akademickim Biurem Karier w PWSZ w Krośnie – O projekcie


Projekt pn.: „Zaplanuj swoją przyszłość z Akademickim Biurem Karier w PWSZ w Krośnie” nr identyfikacyjny POWR.03.01.00-00-B039/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji 216 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w zakresie przygotowania do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier w PWSZ w Krośnie. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy.

Okres realizacji

Okres realizacji projektu: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

Grupa docelowa

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 240 studentów, którzy w trakcie realizacji projektu byli na ostatnim roku studiów zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych.

Główne zadania

  • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla studentów,
  • Szkolenia i warsztaty z przedsiębiorczości,
  • Organizacja targów pracy,
  • Podnoszenie kompetencji pracowników akademickiego biura karier,
  • Monitoring karier zawodowych uczestników projektu.

Wartość projektu

132 442,87 zł

Dofinansowanie z UE

111 622,85 zł