Aktywność na całe życie” Polsko-Słowacka platforma kultury fizycznej i promocji zdrowia studentów

Projekt realizowany w okresie od 01.12.2009 r. do 30.11.2010 r.

Celem projektu są wielokierunkowe działania skierowane do polsko-słowackiej społeczności studenckiej polegające na stworzeniu systemu dbałości o zdrowie opartego o edukację zdrowotną studentów, monitoring wybranych modyfikowalnych czynników ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego oraz utworzenie platformy internetowej służącej powyższym celom. Umożliwi ona kontrolę i ocenę sprawności fizycznej oraz stylu życia studentów i posłuży do analizy wyników badań i doświadczeń oraz wymiany informacji.

Cele
– Zwiększenie świadomości znaczenia profilaktyki prozdrowotnej
– Zmniejszenia zachorowalności z powodu modyfikowalnych czynników choroby sercowo-naczyniowej
– Ograniczenie palenia papierosów
– Wymiana sportowo-rekreacyjna
– Motywowanie studentów do zwiększania swojej własnej aktywności fizycznej oraz kształtowanie nawyków jej utrzymania
– Inspirowanie władz uczelni do wdrażania programów zwiększania aktywności fizycznej studentów
– Zacieśnianie współpracy naukowej i sportowej pomiędzy polsko-słowackimi regionami i instytucjami
 

Zawody narciarskie w Ustrzykach Dolnych: 7-8.01.2010
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zawody futsalu w Presovie: 18.02.2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska