Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie – O projekcie


Głównym celem projektu pn. „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie.” nr POWR.03.01.00-00-U053/17 jest podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości, umiejętności posługiwania się językami obcymi, a także umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczestników i uczestniczek projektu poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych we współpracy z Urzędem Miasta Krosna dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

– rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
– stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
– inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
– zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Wsparciem zostaną objęte 1088 uczniów i uczennic krośnieńskich szkół, jednej szkoły z Brzozowa oraz
10 rodziców.

Grupa docelowa: dzieci w wieku 7-16 lat

Zadania w ramach projektu:

 1. Jak zostać Pitagorasem;
 2. Fizyka wokół nas;
 3. Poznaj język komputera;
 4. Realizacja modułu Myśl EKO i działaj ekologicznie;
 5. Ratowanie to dla każdego zadanie;
 6. Zatroszcz się o zdrowie;
 7. Bezpieczna i zdrowa żywność;
 8. Pszczoły – dlaczego należy je chronić?;
 9. Towaroznawstwo dla każdego;
 10. Po co nam ekonomia?;
 11. Kolorowa mozaika Wschodu;
 12. Język angielski i tłumaczenia;
 13. Spotkania z fotografią;
 14. Zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych.

Realizację zajęć zaplanowano w cyklach semestralnych:

01.09.2018 – 31.01.2019

01.02.2019 – 30.06.2019

01.09.2019 – 31.01.2020

01.02.2020 – 30.12.2020

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.12.2020 r.

Dofinansowanie z UE: 204 820,84 zł

Wartość projektu: 243 024,25 zł