Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie – Aktualności


Informacja o zawieszeniu realizacji zajęć w projekcie

W związku z sytuacją panującą w kraju związaną z zagrożeniem SARS-CoV-2 i związaną z tym decyzją rządu o zamknięciu na dwa tygodnie wszystkich placówek oświatowych – żłobków, przedszkoli i szkół (do dnia 25 marca 2020 r.) jesteśmy zmuszeni zawiesić realizację zajęć w projekcie „Stawiam na naukę. Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” do odwołania.


Rekrutacja rodziców na zajęcia „Twórczy rodzice. O sposobach kreatywnego uczenia się”

W dniach 2 – 27 września 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych realizowane w ramach projektu „Stawiam na naukę. Akademia młodego odrywcy w PWSZ w Krośnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do realizacji zostało przewidzianych 10 godzin dydaktycznych (4-5 spotkań trwających po 2-3 godziny dydaktyczne). Terminy zajęć będą ustalane z grupą po zakończeniu rekrutacji.

Do udziału w zajęciach przewidziana została jedna 10-12 osobowa grupa rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III.

Realizacja zajęć zaplanowana jest w terminie od października 2019 r. do stycznia 2020 r.

Zajęcia będą odbywały się w PWSZ w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, Krosno (Rynek).

Tematyka zajęć będzie związana ze sposobami kreatywnego uczenia się np. model odwróconego nauczania, kreatywność w pracy rodzica z dzieckiem, rozwijanie kreatywności u dzieci.

Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej należy składać w Biurze projektu (ul. Rynek 1, Krosno – Rektorat PWSZ w Krośnie pok. 11) do 27 września 2019 r. do godz. 16.00.