Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie – Rekrutacja


Rekrutacja luty 2017

Pierwsza rekrutacja do projektu odbyła się w lutym 2017 r. Do udziału w projekcie przystapiło 185 osób, w tym 128 mężczyzn i 57 kobiet. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu w lutym br. rozpoczęły zajęcia w ramach wybranego modułu zajęć edukacyjnych.

Druga rekrutacja zaplanowana jest na luty 2018 r.

Rekrutacja do II edycji projektu

W dniach od 17 do 26 stycznia 2018 r. przeprowadzona została rekrutacja uczestników do II edycji projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie”.  W wyniku przeprowadzonych postepowań rekrutacyjnych do udziału w projekcie zakwalifikowano 182 osoby.