Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie – O projekcie


Od 1 lutego 2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie im. Stanisława Pigonia w Krośnie w partnerstwie z Gminą Miasto Krosno realizuje projekt pn. „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i jednego gimnazjum:

1.    II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie,

2.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,

3.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie,

4.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie,

5.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,

6.    Zespól Szkół w im. Armii Krajowej w Jedliczu,

7.    Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie.

W sumie projektem zostanie objętych 367 osób.

W ramach projektu przewidziano opracowanie i wdrożenie 7 modułów zajęć edukacyjnych:

1. Serce samochodu – sterowanie i komponenty elektroniki.

2. Obróbka skrawaniem z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

3. Rozszyfruj matematykę.

4. Podstawy programowania aplikacji desktopowych i mobilnych.

5. Nowoczesne techniki „GEO…” w inżynierii i pomiarowaniu.

6. Zdrowie i aktywność fizyczna pod kontrolą.

7. Chemia i fizyka wokół Ciebie.

W każdej ze szkół, która zgłosiła wolę udziału w projekcie poszczególne moduły zajęć zostaną przeprowadzone dwukrotnie: pierwsza edycja od lutego do grudnia 2017 r. i druga edycja od stycznia do grudnia 2018 r.

Uczniowie będą aktywnie brać udział w zajęciach, wykonując pomiary, doświadczenia, opisując i analizując wyniki pod opieką wykładowców.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2017 do 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektu: 237 525,00 zł

Dofinansowanie z UE: 200 186,07 zł