Uczelnia bez barier – Zgłoszenia specjalnych potrzeb edukacyjnych uczestników projektu

W związku z realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU do wyznaczonej „osoby pierwszego kontaktu”.

Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Beneficjenta do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do „osoby pierwszego kontaktu” – Sekcja ds. zarządzania projektami

Izabela Zajdel

e-mail: izabela.zajdel@kpu.krosno.pl

tel. 13 43 755 19