Uczelnia bez barier – Harmonogram wsparcia


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – styczeń 2023


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – styczeń 2023


Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego dot. podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie zimowych dyscyplin sportowych dla osób z niepełnosprawnością

Termin szkolenia: 16-18.12.2022 r.

Miejsce realizacji: Pensjonat Dziubas Białka Tatrzańska (ul. Środkowa 224, 34-405 Białka Tatrzańska)


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – grudzień 2022


Szkolenie dla kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie podniesienia kompetencji zarządczych

Termin szkolenia: 28.11.2022 r., godz. 9:00-14:00

Miejsce realizacji: szkolenia w formie zdalnej na platformie ZOOM Meeting


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – listopad 2022


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – październik 2022


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – czerwiec 2022


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – maj 2022


Cykl szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, którzy brali udział w „Szkoleniu podstawowym w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”

Terminy

05.05.2022 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu(ASD)”

05.05.2022 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami psychicznymi”

06.05.2022 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości”

06.05.2022 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Techniki radzenia sobie z własnymi, negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających z kontaktu ze studentami z zaburzeniami psychicznymi”

Miejsce realizacji: szkolenia w formie zdalnej na platformie Google Meet


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – kwiecień 2022


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – marzec 2022


Cykl szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, którzy brali udział w „Szkoleniu podstawowym w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”

Terminy

25.02.2022 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu(ASD)”

25.02.2022 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami psychicznymi”

09.03.2022 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości”

09.03.2022 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Techniki radzenia sobie z własnymi, negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających z kontaktu ze studentami z zaburzeniami psychicznymi”

Miejsce realizacji: szkolenia w formie zdalnej na platformie Google Meet


Cykl szkoleń w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

Terminy

28.02.2022 r., godz. 8:30-14:30

 • Szkolenie podstawowe w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

11.04.2021 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku”

02.12.2021 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie„Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu”

03.12.2021 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu”

03.12.2021 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z zaburzeniami mowy”

Miejsce realizacji: szkolenia w formie zdalnej na platformie Google Meet


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – luty 2022


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – styczeń 2022


Cykl szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi

Terminy

12.01.2022 r., godz. 8:30-14:30

 • Szkoleniu podstawowe w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi

18.01.2022 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu(ASD)”

18.01.2022 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami psychicznymi”

26.01.2022 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości”

26.01.2022 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Techniki radzenia sobie z własnymi, negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających z kontaktu ze studentami z zaburzeniami psychicznymi”

Miejsce realizacji: szkolenia w formie zdalnej na platformie Google Meet


Szkolenie z tworzenia multimediów w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Termin szkolenia: 10.12.2021 r., godz. 9:00-15:00

Miejsce szkolenia: szkolenie w formie zdalnej


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – grudzień 2021


Szkolenie z redagowanie treści na na stronach internetowych w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Termin szkolenia: 24.11.2021 r., godz. 9:00-15:00

Miejsce szkolenia: szkolenie w formie zdalnej


Szkolenie z tworzenia dokumentów cyfrowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami

Termin szkolenia: 17.11.2021 r., godz. 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: szkolenie w formie zdalnej


Cykl szkoleń w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

Terminy

15.11.2021 r., godz. 9:00-15:00

 • Szkolenie podstawowe w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

02.12.2021 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku”

02.12.2021 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie„Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu”

03.12.2021 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu”

03.12.2021 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z zaburzeniami mowy”

Miejsce realizacji: szkolenia w formie zdalnej na platformie Google Meet


Cykl szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi

Terminy

03.11.2021 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu(ASD)”

03.11.2021 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami psychicznymi”

04.11.2021 r., godz. 8:30-11:30

 • Szkolenie „Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości”

04.11.2021 r., godz. 12:00-15:00

 • Szkolenie „Techniki radzenia sobie z własnymi, negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających z kontaktu ze studentami z zaburzeniami psychicznymi”

Harmonogram Centrum Wsparcia BON – listopad 2021


Szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej i nowoczesnych technologii – standard WCAG 2.1

Termin szkolenia: 21.10.2021, godz. 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno


Szkolenie z dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Termin szkolenia: 20.10.2021, godz. 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno


Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego dot. podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie zimowych dyscyplin sportowych dla osób z niepełnosprawnością

Termin szkolenia: 19.10.2021, godz. 10.00-16.00

Miejsce szkolenia: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno


Szkolenie z audytowania stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG

Termin szkolenia: 13-15.10.2021, godz. 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – październik 2021


Szkolenie z tworzenia stron internetowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami

Termin szkolenia: 27.09.2021, godz. 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 6A, 38-400 Krosno


Szkolenie dla lektorów języków obcych z zakresu przystosowywania metod pracy do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Termin szkolenia: 22.09.2021, godz. 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 6A, 38-400 Krosno


Szkolenie specjalistyczne podnoszące świadomość dostępności bibliotek i czytelni

Termin szkolenia: 02.09.2021, godz. 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno


Harmonogram Centrum Wsparcia BON – wrzesień 2021

Harmonogram Centrum Wsparcia BON – czerwiec 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie